TOBU RAILWAY CO., LTD.

NIKKO PASS world heritage area

ตั๋วสำหรับชาวต่างชาติที่เป็นชุดโดยสารรถไฟไปกลับจากอาซาคุสะ และส่วนลดค่ารถไฟและรถบัสบริเวณนิกโก้และคินุกาวะออนเซ็น
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวศาลเจ้าและวัดที่เป็นมรดกโลกอย่างเต็มที่ แล้วไปออนเซ็นชื่อดังของคินุกาวะออนเซ็น
ท่องเที่ยวศาลเจ้าและวัดอันมีชื่อเสียงในนิกโก้ อาทิ ศาลเจ้านิกโก้โทโชกู วัดนิกโก้ซังรินโนจิ ศาลเจ้านิกโก้ฟุตะระซัง ฯลฯ ที่เป็นมรดกโลก เป็นตั๋วที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพลิดเพลินในนิกโก้แบบสบายๆไปเช้าเย็นกลับหรือค้าง 1 คืน
เพียงแสดง NIKKO PASS ก็ได้รับสิทธิประโยชน์ส่วนลดค่าสถานที่ท่องเที่ยว ยานพาหนะ ของฝาก อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

ราคาบัตร

 • ผู้ใหญ่
  เด็กเล็ก
 • 2,000เยน
  600เยน
 • ยานพาหนะที่รวมอยู่ในตั๋วนี้รถไฟไปกลับอาซาคุสะ - ชิโมะอิมาอิชิ 1 รอบ
  • รถไฟไปกลับอาซาคุสะ - ชิโมะอิมาอิชิ 1 รอบ
  • เส้นทางโทบุบัสในบริเวณมรดกโลก
 • สถานที่ที่มีส่วนลดค่าเข้า
  • โทบุเวิลด์สแควร์
  • หมู่บ้านนิกโก้เอโดะ เอโดะวันเดอร์แลนด์

สิทธิพิเศษของบัตร

เมื่อแสดงบัตรโดยสารส่วนลดนี้ ท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นส่วนลดพิเศษสำหรับสถานที่เข้าชมต่างๆ ยานพาหนะ ของฝากที่ระลึก และค่าอาหาร ฯลฯ

ค่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษ ค่าห้องส่วนตัว ลด 20%!

กรณีต้องการโดยสารรถไฟด่วนพิเศษสเปเชีย (คินุ/เคะกอน) / รถไฟด่วนพิเศษริวาตี้ (คินุ/เคะกอน/ไอสึ) / รถไฟด่วนพิเศษคิริฟุริ นอกจาก NIKKO PASS แล้ว กรุณาซื้อตั๋วด่วนพิเศษแยกต่างหาก และกรณีที่จะโดยสารรถจักรไอน้ำไทจุ นอกจาก NIKKO PASS แล้ว จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งของรถจักรไอน้ำแยกต่างหาก
อีกทั้งราคาห้องส่วนตัวสำหรับ 4 ท่าน ก็สามารถซื้อได้ในราคาลดพิเศษ 20% เช่นเดียวกับค่าโดยสารรถด่วนพิเศษ

 • ●จะได้รับส่วนลดค่าตั๋วรถด่วนพิเศษเมื่อซื้อคู่กับ Nikko Pass สามารถซื้อได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อาซาคุสะหรือที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 1 สถานีอาซาคุสะเท่านั้น และกรุณาแจ้งพนักงานเมื่อซื้อตั๋ว
 • ●ค่าห้องส่วนตัวเป็นราคาต่อห้อง ต้องมีค่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษตามจำนวนผู้โดยสารแยกต่างหาก
 • ●ช่วงเส้นทางที่ใช้ได้: อาซาคุสะ - โทบุนิกโก้ คินุกาวะออนเซ็น ชินฟุจิวาระ
 • *รถไฟด่วนพิเศษคิริฟุริจะให้บริการเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ส่วนลดค่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษ
(ผู้ใหญ่ / 1 คน)
รถไฟที่ใช้บริการ ค่าห้องส่วนตัวสำหรับ
4 คน 1 ห้อง
สเปเชีย ริวาตี้ คิริฟุริ*
วันธรรมดา 1,340เยน→1,080เยน 1,440เยน→1,160เยน 3,090เยน→2,480เยน
วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ 1,440เยน→1,160เยน 1,030เยน→830เยน 3,700เยน→2,960เยน
ส่วนลดช่วงบ่าย / ส่วนลดช่วงกลางคืน 1,030เยน→830เยน

ยังมีส่วนลดพิเศษสำหรับสถานที่เข้าชมต่างๆ และยานพาหนะอีกด้วย!

 • แถบพื้นที่นิกโก้
  • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินิกโก้
  • อะเคจิไดระโรปเวย์
  • เรือทะเลสาบชูเซ็นจิ (ให้บริการกลางเมษายน - 30 พฤศจิกายน)
  • รถบัสมลพิษต่ำ (ให้บริการกลางเมษายน - 30 พฤศจิกายน ระหว่างอะคะนุมะชาโคะ - เซ็นจุกาฮามะ)
  • นิกโก้คิริฟุริสเก็ตเซ็นเตอร์ (ฤดูหนาว ลานสเก็ตกลางแจ้ง)
  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะนิกโก้อนุสรณ์โคะสุคิโฮอัน
  • นิกโก้แอสเทรียโฮเทล
 • แถบพื้นที่คินุงาวะออนเซ็น
  • โทบุเวิลด์สแควร์
  • บ่ออาบน้ำจากหินในสวนคินุกาวะ
  • หมู่บ้านนิกโก้เอโดะ เอโดะวันเดอร์แลนด์
  • คินุกาวะออนเซ็นโรปเวย์
  • ภูภูเขาโอซารุ
 • *ส่วนลดนี้จะแตกต่างกันไปตามฤดูกาล โปรดระมัดระวังเนื่องจากในฤดูหนาวอาจมีสถานที่ซึ่งไม่สามารถใช้บริการได้ หรืออาจมีสถานที่ซึ่งสามารถใช้บริการได้เฉพาะในฤดูหนาวเท่านั้น นอกจากนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานที่และเนื้อหาเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ยังได้รับส่วนลดที่ร้านขายของฝากที่ระลึกและร้านอาหารอีกด้วย!

NIKKO ALL AREA PASS/NIKKO CITY AREA PASS/THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS

 • แถบพื้นที่นิกโก้ - คินุงาวะออนเซ็น
  เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 1,000 เยน ขึ้นไปที่ร้านค้าซึ่งมี เครื่องหมายนี้อยู่ จะได้รับ ส่วนลดพิเศษ 10%
 • *ยกเว้นสุราและบุหรี่ และมียกเว้นบางส่วน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ระยะเวลาอายุบัตร : 2 วัน 1 คืน
 • สามารถใช้โดยสารรถไฟในช่วงสถานีอาซาคุสะ-สถานีชิโมะอิมะอิจิไป-กลับ 1 รอบและใช้บริการรถไฟและรถเมล์ในโซนฟรีค่าโดยสาร
 • สามารถโดยสารได้เฉพาะรถบัส 2C เท่านั้น หากโดยสารรถบัสสาย 2A, 2B สามารถโดยสารได้ถึงป้ายเร็นเกอิชิเท่านั้น
 • ราคาบัตรโดยสารไม่รวมค่าเข้าชม “ศาลเจ้าและวัดในนิกโก้”
 • ※ข้อควรระวัง
 • ・มีค่าธรรมเนียรถด่วนพิเศษเพิ่มเติมหากต้องการเดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษ
 • ・ระหว่างอาซะกุสะถึงชิโมะอิมะอิชิเท่านั้นที่จะใช้เป็นตั๋วไปกลับได้ 1 รอบเท่านั้น (สามารถเลือกลงระหว่างทางได้ที่สถานีโตเกียวสกายทรี・สถานีโทชิงิ)
 • ・ไม่รวมบัตรเพื่อเข้าชมวัดในนิกโก
 • ・ไม่สามารถใช้โดยสารรถไฟด่วนพิเศษ JR แบบที่โดยสารต่อเนื่องโดยมิต้องเปลี่ยนรถไฟได้
 • ・กรุณาซื้อตั๋วรถเพิ่มเติมหากต้องการโดยสารรถไฟไอน้ำ SL「ไทจู」

เขตที่สามารถใช้บริการ

เขตที่สามารถใช้บริการ

ดูภาพขยาย

ข้อมูลรถบัส

กรุณาดูรายละเอียดข้อมูลเขตระยะในการใช้บริการรถบัสฟรีได้ตามลิงก์ด้านบน

บทนำของหลักสูตรรุ่น

สถานที่ท่องเที่ยวหลัก

 • ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุ

  ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อบวงสรวงบูชาโทกุงาวะ อิเอยาซุ โชกุนคนแรกในสมัยเอโดะ โทกุงาวะ อิเอมิทสึ โชกุนรุ่นที่ 3 ได้ทำการสร้างปรับปรุงใหม่อย่างอลังการ จนทำให้ทั้งตัวอาคารซึ่งมีสีสันที่โดดเด่นสะดุดตาและงานแกะสลักที่ประณีตนี้ต่างจับใจบรรดาผู้คน

 • วัดนิกโก้ซัง รินโนจิ

  วัดนิกโก้ซัง รินโนจิสร้างขึ้นโดยพระโชโดเมื่อปีค.ศ. 766 ซัมบุทสึโด (วิหารพระพุทธเจ้าทั้ง 3) ซึ่งเป็นวิหารหลักนี้ มีกำหนดการบูรณะแบบรื้อถอนจนเหลือแค่เพียงโครงสร้างหลักจนถึงปีค.ศ. 2020 โดยในช่วงที่ มีการบูรณะนี้สามารถเยี่ยมชมสถานที่ทำการบูรณะได้จากทางเดินสำหรับเยี่ยมชม

 • ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซัง

  ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซังศาลเจ้าที่เคารพภูเขานันไตเป็นตัวองค์เทพ ศาลเจ้าซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นศาลเจ้า ด้านความรักและโชคลาภ ภายในเขตศาลเจ้ามีทั้งต้นสนเมะโอโตะ (ต้นสนคู่สามีภรรยา) ต้นไม้เทพเจ้าด้านความรัก และน้ำศักดิ์สิทธิ์ฟุตะระ ฯลฯ

 • ชินคียว (สะพานเทพเจ้า) ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซัง

  ชินคียว (สะพานเทพเจ้า) ศาลเจ้านิกโก้ฟุตาระซังสะพานที่ทาด้วยสีชาดตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าของพื้นที่ซึ่งเป็นมรดกโลก สะพานที่มีการเล่าต่อกันมาอย่างความลึกลับพิศวงว่า เป็นที่ซึ่งพระโชโดได้ข้ามมาในตอนที่สร้างวัดที่ภูเขานิกโก้

ข้อมูลการท่องเที่ยวนิกโกและคินุกะวะออนเซ็น

บริการจองที่นั่ง - ซื้อบัตรค่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษทางอินเตอร์เน็ต

คุณสามารถซื้อและจองตั๋วสำหรับรถไฟด่วนพิเศษที่โทบุเรลเวย์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบความพร้อมของที่นั่งได้ (เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น)


หากซื้อบัตรค่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษพร้อมกับบัตรโดยสารราคาประหยัด (Discount Pass) ไปนิกโก・คินุกาวะ จะได้รับส่วนลดบัตรค่าธรรมเนียมรถด่วนพิเศษ 20% สามารถดูรายละเอียดบัตรโดยสารแต่ละประเภทเพิ่มเติมได้

 การซื้อบัตรรถไฟราคาประหยัดของรถไฟสายโทบุ
facebook
Lonely Planet
TOBU FREE Wi-Fi
TOBU TOP TOURS
TOKYO SKYTREE
TOKYO Solamachi
Greater Tokyo Pass