TOBU RAILWAY CO., LTD.

NIKKO PASS all area

ความย่อเกี่ยวกับตั๋ว

ความย่อเกี่ยวกับตั๋ว

แผนผังพื้นที่อิสระ

แผนผังพื้นที่อิสระ

 • การเดินรถบัสของสายนิกโก้คินุกาวะจะมีเฉพาะวันที่ SL“ไทจุ” (ส / อ / วันหยุดนักขัตฤกษ์) เดินรถเท่านั้น

ส่วนลดของสถานที่ / ร้านอาหาร / ร้านของฝากในพื้นที่อาซากุสะ / นิกโก้ / คินุกาวะ

ส่วนลดของสถานที่ / ร้านอาหาร / ร้านของฝากในพื้นที่อาซากุสะ / นิกโก้ / คินุกาวะ

ในพื้นที่อาซากุสะได้รับส่วนลด 5% ในการซื้อสินค้าที่ร้านที่มีเครื่องหมายข้างบนและในพื้นที่นิกโก้ / คินุกาวะจะได้รับส่วนลด 10% เมื่อซื้อสินค้ามากกว่า 1,000 เยนขึ้นไป

พื้นที่อาซากุสะ[โตเกียว เขตไทโท]

อินะบะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
บันนี่ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
คิเนะยะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าอาหารเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
โชจุโด ได้รับส่วนลด 5% ของค่าอาหารเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
อิชิบันยะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
อีดะยะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าอาหารเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
มิฮะโตะโด ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
เรงกะยะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
คิมุระยะ นิงเกียวยะกิสาขาหลัก ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
มิโนริยะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
ร้านของเล่นคะโมะฮิดะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
สุจุยะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
โคะมะชิเฮอะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
อะสุมะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
โทะวะดะ ได้รับส่วนลด 5% ของค่าอาหารเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
โรงแรมคะมินะริมง ได้รับส่วนลด 5% ของค่าที่พักเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
เรียวกัง คะโมะกะวะ ได้รับอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าพักเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
สุเคะโรคุโนะยาโดะ ซะดะชิโยะ มอบโปสการ์ดให้ผู้เข้าพักเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
ซากุระโฮเต็ล อาซากุสะ ได้รับอาหารเช้าสำหรับผู้เข้าพักเมื่อยื่นตั๋วให้ดู

พื้นที่นิกโก้ / คินุกาวะออนเซ็น[จังหวัดโทชิงิ เมืองนิกโก้]

นิกโก้คิริฟุริสเกตเซ็นเตอร์ ได้รับส่วนลด 10% เมื่อยื่นตั๋วให้ดู
อะซะฮิยะ ได้รับส่วนลด 10% เมื่อยื่นตั๋วให้ดู
ซะคะเอะยะ ได้รับส่วนลด 10% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
ยะซิโอะ ได้รับส่วนลด 10% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
ศูนย์ท่องเที่ยวฟุจิยะ ได้รับส่วนลด 10% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
โรงอาหารซันไน ได้รับส่วนลด 10% ของค่าอาหารเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาตินิกโก้ ได้รับส่วนลด 20% ของค่าเข้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
คินุกาวะออนเซ็นโรปเวย์ ได้รับส่วนลด 10% เมื่อยื่นตั๋วให้ดู
ชุรุยะ ได้รับส่วนลด 10% เมื่อยื่นตั๋วให้ดู
โคะดะกะ ได้รับส่วนลด 10% ของค่าอาหารเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
โออะมิ ได้รับส่วนลด 10% ของค่าสินค้าเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
อิสุมิ ได้รับส่วนลด 10% ของค่าอาหารเมื่อยื่นตั๋วให้ดู
คินุกาวะโคเอ็นอิวะบุโระ เมื่อยื่นตั๋วให้ดูค่าอาบน้ำจะได้รับส่วนลดผู้ใหญ่ 510เยน→300เยน , เด็ก 250เยน→150เยน
โทบุเวิล์ดสแควร์ เมื่อยื่นตั๋วให้ดูจะได้รับส่วนลดค่าเข้า ผู้ใหญ่ 2800เยน→1800เยน เด็ก 1,400เยน→900เยน
นิกโก้เอโดะมุระ เมื่อยื่นตั๋วให้ดูจะได้รับส่วนลดค่าเข้า 4,700เยน→4,230 เยน
 • สุราและบุหรี่ไม่ได้ร่วมรายการส่วนลด
 • สินค้าบางประเภทไม่ได้ร่วมรายการส่วนลด
 • สินค้าที่ร่วมรายการส่วนลดจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ขอให้ระวังไว้ว่าสถานีที่บางแห่งอาจไม่สามารถใช้บริการช่วงหน้าหนาวหรือบางแห่งใช้บริการได้เฉพาะหน้าหนาวเท่านั้น
 • สถานที่หรือรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

จำหน่ายส่วนลดสำหรับตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ / ค่าห้องส่วนตัว

ในกรณีที่ซื้อ NIKKO PASS all area และตั๋วรถไฟด่วนพิเศษสเปเซีย / ริวาตี้พร้อมกันจะได้รับส่วนลดตั๋วรถด่วนพิเศษ 20% และในกรณีที่ซื้อ NIKKO PASS all area พร้อมกันกับห้องส่วนตัวสำหรับ 4 คนของรถด่วนพิเศษสเปเซียก็จะได้รับส่วนลด 20% ด้วยเช่นกัน

 • สามารถซื้อในราคาส่วนลดได้ที่โทบุทัวริสท์อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 1 สถานีอาซากุสะ , เคาน์เตอร์ต้อนรับชั้น 1 สถานีอาซากุสะ
 • ค่าห้องส่วนตัวเป็นราคาต่อ 1 ห้อง จำเป็นต้องบวกค่าตั๋วรถไฟด่วนพิเศษตามจำนวนคนนั่ง ต่างหาก

ราคาจำหน่าย

 • ราคา[ผู้ใหญ่]
  ราคา[เด็ก]
 • หน้าร้อน(4/20ถึง11/27)
  4,600 เยน
  1,180 เยน
 • หน้าหนาว(11/28ถึง4/19)
  4,230 เยน
  1,060 เยน

*สถานีที่รถออกเดินทางคืออาซากุสะหรือสถานีโตเกียวสกายทรี

จุดจำหน่าย

การจำหน่าย NIKKO PASS all area โดยตรง

 • โทบุทัวริสท์อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์ อาซากุสะ
 • โทบุทัวริสท์อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์ อิเคะบุคุโระ
 • เคาน์เตอร์ต้อนรับ ชั้น 1F สถานีโทบุ อาซากุสะ
 • โทบุท็อปทัวร์สาขาสถานีอิเคะบุคุโระ

การจำหน่ายวอยเชอร์ NIKKO PASS all area

 • ตัวแทนบริษัททัวร์ภายนอกประเทศญี่ปุ่นบางสาขา
 • ออนไลน์ทราเวลเอเจนซี่ภายนอกประเทศญี่ปุ่นบางส่วน
 • 「SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER」 ภายใน สถานี Airport Terminal 2
 • ตัวแทนบริษัททัวร์ในเครือทั้งภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่นบางสาขา
 • กรุณามาแลกวอยเชอร์กับ NIKKO PASS all area ได้ที่ โทบุทัวริสท์อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์ อาซากุสะ

อายุการใช้งาน

4 วัน

ข้อควรระวัง

 • กรุณาแสดงพาสปอร์ตขณะซื้อ
 • ท่านที่ต้องการนั่งรถไฟด่วนพิเศษกรุณาซื้อซื้อตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ ต่างหาก
 • ท่านที่ต้องการใช้บริการ SL“ไทจุ”กรุณาซื้อตั๋วสำรองที่นั่งต่างหากเพิ่มเติม
 • ไม่รวมค่าเข้าชมวัดหรือศาลเจ้าที่นิกโก้และค่าเข้าโทบุเวิล์ดสแควร์ นิกโก้เอโดะมุระ
 การซื้อบัตรรถไฟราคาประหยัดของรถไฟสายโทบุ
TOBU JAPAN TRIP
facebook
Lonely Planet
TOBU FREE Wi-Fi
TOBU TOP TOURS
TOKYO SKYTREE
TOKYO Solamachi
Greater Tokyo Pass