TOBU RAILWAY CO., LTD.

นิกโก / คินุกะวะ

 • นิกโก / โอคุนิกโก
 • บริเวณคินุกาวะออนเซ็น

นิกโกเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นจุดเด่นเฉพาะของนิกโกเท่านั้น เช่นศาลเจ้านิกโกโโทโชงูซึ่งเป็นมรดกโลกที่มีชื่อเสียง วัดนิกโกซังรินโนจิ ศาลเจ้านิกโกฟุทาระซัง เป็นต้น
คินุกาวะเป็นจุดท่องเที่ยวที่สามารถเพลิดเพลินกับความสวยงามของญี่ปุ่นในทุกๆฤดูกาล เช่น น้ำตกเคะงน ・น้ำตกริวซึ ・น้ำตกเซนโจกาฮาระ・ทะเลสาบชูเซ็นจิเป็นต้น เป็นบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมจำนวนมากตลอดทั้งปี

และแหล่งท่องเที่ยวหลัก แสงแดด แผนผังเส้นทางเดินรถบัส

See pdf

 • ป้าย "นิชิซันโดะ"สำหรับรถบัสที่มุ่งยุโมะโตะออนเซ็น/ชูเซ็นจิออนเซ็นและ ป้าย "นิชิซันโดะ" สำหรับรถบัสวิ่งรอบมรดกโลกนั้น ป้ายรถบัสนั้นจะตั้งอยู่คนละที่ โปรดระวังในการวางแผนการเดินทาง
 • ในการใช้บริการโปรดตรวจสอบ หมายเลขป้ายรถในแผนผังเส้นทางเดินรถและหมายเลขป้ายรถที่ แสดงบนจอมอนิเตอร์ภายในรถบัส

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 • ศาลเจ้านิกโกโทโช1
 • ศาลเจ้านิกโกโทโช2
 • ศาลเจ้านิกโกโทโช3

ศาลเจ้านิกโกโทโชงู

ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1617 ตามความประสงค์ของโทคุงาวะ อิเอยาสุ โชกุนคนแรกแห่งรัฐบาลโชกุนโทคุงาวะ
สร้างแล้วเสร็จภายใน 1 ปี 5 เดือน โดยใช้ช่างไม้ราว 4,540,000 คน ว่ากันว่าเมื่อเทียบกับค่าเยนปัจจุบันแล้วใช้งบประมาณถึง 4 หมื่นล้านเยน ประติมากรรมทุกชิ้นในศาลเจ้าสร้างขึ้นด้วยความประสงค์ของโชกุนโทคุงาวะ อิเอยาสุ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติสุข

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS / NIKKO CITY AREA PASS / THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
 • วัดนิกโกซังรินโนจิ1
 • วัดนิกโกซังรินโนจิ2
 • วัดนิกโกซังรินโนจิ3

วัดนิกโกซังรินโนจิ

วัดนิกโกซังรินโนจิคือชื่อเรียกโดยรวมของโบสถ์ประมาณ 40 หลัง ซึ่งตั้งอยู่ภายในภูเขานิกโก ทั้งนี้วัดฮิเอเซ็นเอ็นเรียะขุจิและวัดคันเอจิที่ภูเขาโทเอซังก็ถูกนับรวมว่าเป็น "สามภูเขาแห่งเทียนไถ" ด้วยเช่นกัน ภายในห้องโถงของ "สามพระอุโบสถ" แห่งวัดรินโนจินั้น มีรูปปั้นทองคำของพระแม่กวนอิมปางพันกร พระอมิตาภพุทธะ พระแม่กวนอิมปางองค์ฮายากีวะประดิษฐานอยู่ด้วย

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS / NIKKO CITY AREA PASS / THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
 • ศาลเจ้านิกโกฟุตาระซัง1
 • ศาลเจ้านิกโกฟุตาระซัง2
 • ศาลเจ้านิกโกฟุตาระซัง3

ศาลเจ้านิกโกฟุตาระซัง

ในปีค.ศ. 782 มีการจัดเทศกาลเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าสามองค์แห่งฟุตาระซังซึ่งอยู่บนยอดเขานันไทซัง (เทพเจ้า 3 องค์ บิดามารดา และบุตร คือโอโอนะมุชิ ทางิริฮิเมะ และอาจิซุกิตากาฮิโกเนะ) ศาลเจ้าหลัก และตัวโบสถ์ยังเป็นโครงสร้างเก่าแก่ที่สุดในภูเขานิกโกซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1619 อีกด้วย
บริเวณโดยรอบโอบล้อมด้วยต้นซีดาร์ขนาดใหญ่ กล่าวกันว่าจะช่วยเสริมสร้างดวงชะตา และความรักใคร่กลมเกลียวในครอบครัว

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS / NIKKO CITY AREA PASS / THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
 • สุสานไทยูอิน วัดรินโนจิ1
 • สุสานไทยูอิน วัดรินโนจิ2
 • สุสานไทยูอิน วัดรินโนจิ3

สุสานไทยูอิน วัดรินโนจิ

สุสานไทยูอินที่ฝังศพของโทคุงาวะ อิเอมิสึ โชกุนรุ่นที่สามในสมัยรัฐบาลเอโดะ (รัฐบาลโชกุนโทคุงาวะ) ห้ามพลาดชมการออกแบบประตูทั้ง 6 ด้วยรูปแบบที่ต่างกันและที่สักการะศาลเจ้าอันงดงาม สร้างสรรค์ผลงานโดยกลุ่มคะโน ตัวศาลเจ้าถูกสร้างขึ้นให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศาลเจ้านิกโก โทโชงู แม้จะถือว่าเป็นทิศอัปมงคล แต่เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อปู่ของอิเอมิสึนั่นเอง (โทคุงาวะ อิเอยาสุ ผู้เป็นโชกุนคนแรก)

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS / NIKKO CITY AREA PASS / THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
รถกระเช้าอาเคจิไดระ โรปเวย์ & บ้านพักพาโนรามาเรสท์เฮ้าส์

รถกระเช้าอาเคจิไดระ โรปเวย์ & บ้านพักพาโนรามาเรสท์เฮ้าส์

จุดชมวิวที่กล่าวกันว่าดีที่สุดในนิกโก โดยทางทิศตะวันตกสามารถมองเห็นทะเลสาบชูเซ็นจิ น้ำตกเคะงน ภูเขานันไทซัง ส่วนทางทิศตะวันออกสามารถมองเห็นผาสูงชัน และเทือกเขาที่ทอดยาวได้ด้วย โดยขึ้นกระเช้าจากอาเคจิไดระจนถึงจุดชมวิวได้ในเวลา 3 นาทีเท่านั้น จากจุดชมวิวยังมีเส้นทางเดินเล่นมุ่งหน้าไปยังจุดชมวิวฉะโนคิไทระ และยังทะลุผ่านไปจนถึงทะเลสาบชูเซ็นจิได้อีกด้วย

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
น้ำตกเคะงน

น้ำตกเคะงน

น้ำตกเคะงนเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น น้ำที่ไหลจากทะเลสาบชูเซ็นจิตรงดิ่งลงสู่หน้าผาสูง 97 เมตร อีกทั้งเสียงน้ำตกที่ดังกึกก้องเป็นภูมิทัศน์ธรรมชาติที่แสนวิเศษและมีเสน่ห์เฉพาะตัว
สามารถชมม่านน้ำตกอันทรงพลังในระยะใกล้โดยลงลิฟต์ไปอีกประมาณ 100 เมตร

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
ทาโมซาวะอิมพีเรียลวิลล่า

ทาโมซาวะอิมพีเรียลวิลล่า

คฤหาสน์ซึ่งถูกสร้างขึ้นสำหรับพระจักรพรรดิไทโชในปีค.ศ.1899 ตัวอาคารใช้การผสมผสานของรูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสามสมัยคือ ช่วงปลายของยุคเอโดะ ยุคเมจิ และยุคไทโช ถือเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดซึ่งผ่านการใช้งานในยุคเมจิ และยุคไทโชที่ยังคงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
จากตัวอาคารและบริเวณสวน ยังสามารถลอบมองวิทยาการการก่อสร้างและวัฒนธรรมของราชวงศ์ในเวลานั้นได้อีกด้วย

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
ล่องเรือในทะเลสาบชูเซ็นจิ

ล่องเรือในทะเลสาบชูเซ็นจิ

ทะเลสาบชูเซ็นจิเป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟนันไทซัง ความกว้างโดยรอบ 25 กิโลเมตร และจุดที่ลึกที่สุดอยู่ที่ 163 เมตร
สามารถล่องเรือชมวิวเพื่อเพลิดเพลินไปกับทะเลสาบชูเซ็นจิและเต็มอิ่มไปกับธรรมชาติของเมืองนิกโก มีคอร์สให้เลือกแตกต่างกัน โดยคอร์สแนะนำคือคอร์สวนรอบสถานที่ชื่อดังในเวลา 55 นาที ออกเรือจากทะเลสาบชูเซ็นจิซึ่งเป็นท่าเรือและแวะเวียนยังชายหาดโชบุงาฮามะ วัดทาจิคิคันนง

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
จุดชมวิวเซ็นโจวกาฮาระ

จุดชมวิวเซ็นโจวกาฮาระ

พื้นที่ชุ่มน้ำที่แผ่กว้างระดับความสูงกว่า 1,400 เมตรในอุทยานแห่งชาตินิกโก สามารถชมพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 400 เฮคเตอร์ซึ่งมีน้ำตก ลำธาร ป่าไม้ และพื้นที่ชุ่มน้ำได้อย่างรื่นรมย์
ชื่อเซ็นโจวกาฮาระมาจากตำนานที่กล่าวกันว่าพระเจ้าแห่งหุบเขาใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสนามรบ ระยะประมาณ 5 กิโลเมตรจากบึงอาคานุมะจนถึงน้ำตกยูทากิถูกสร้างให้เป็นทางเดินไม้ สามารถเดินเล่นและสัมผัสกับธรรมชาติแห่งโอะคุนิกโกได้

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งนิกโก

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งนิกโก

พิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดที่มีการแนะนำวัฒนธรรม และธรรมชาติของเมืองนิกโกผ่านวิดีโอ แบบจำลอง รูปภาพ การจัดแสดงต่างๆ บริเวณที่ไม่ควรพลาดชมภายในอาคารคือ "สี่ฤดูแห่งนิกโก" ที่ถูกฉายบนจอภาพ 3 จอต่อเนื่องสูง 4 เมตร กว้าง 20 เมตร นอกจากนี้ยังสามารถดูวิดีโออื่นๆ ที่น่าสนใจได้อีกด้วย

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
สวนอนุสรณ์บ้านพักสถานทูตอิตาลี

สวนอนุสรณ์บ้านพักสถานทูตอิตาลี

อาคารอนุสรณ์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว เดิมทีเป็นบ้านพักตากอากาศของทูตอิตาลีรุ่นก่อนซึ่งตั้งอยู่ด้านข้างทะเลสาบ ผนังด้านนอกของอาคารได้รับการออกแบบให้เป็นลายตารางหมากรุกด้วยเปลือกต้นซีดาร์ในห้องรับแขกประดับประดาด้วยเตาผิงหิน หลอดไฟที่ใช้ในเรือ เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของแอนโทนี เรย์มอนด์ซึ่งเป็นสถาปนิกชาวอิตาเลียน วิวทะเลสาบชูเซ็นจิที่แผ่กว้างบนบานหน้าต่างบานหนึ่งของห้องนั่งเล่นนับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงาม

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
สวนโอดะชิโรกาฮาระ

สวนโอดะชิโรกาฮาระ

พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดประมาณ 2 กิโลเมตรที่ค่อยๆ แห้งขึ้นเรื่อยๆ จนคล้ายทุ่งหญ้า โดยในฤดูใบไม้ร่วงนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงทั้งหมด และเป็นจุดชมวิวที่สามารถชมใบไม้เปลี่ยนสีอันงดงามได้ด้วย ต้นเบิร์ชซึ่งถูกเรียกขานว่ากุลสตรีถือเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้รักการถ่ายภาพ

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
Ryuzu Falls (Ryuzu-no-Taki)

น้ำตกริวซึ

ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำยูคาวะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซ็นจิ โดยชื่อนี้มีที่มาจากการตกของน้ำที่แบ่งออกเป็นสองสายเหมือนมังกรกำลังม้วนลำตัวนั่นเอง ระดับต่างความสูงของน้ำตกอยู่ที่ประมาณ 60 เมตร ความสูงโดยรวมทั้งสิ้น 210 เมตร ซึ่งจุดชมวิวมีชื่อเสียงในฤดูใบไม้ผลิคือกุหลาบพันปี และจุดชมในฤดูใบไม้ร่วงคือใบเมเปิ้ล

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
น้ำตกยูทากิ

น้ำตกยูทากิ

น้ำตกที่ไหลลงกำแพงหินจากความสูง 75 เมตร ความกว้าง 25 เมตรซึ่งเป็นน้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบยูโนะโกะ

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
ยูโมโตะออนเซ็น

ยูโมโตะออนเซ็น

ออนเซ็นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกือบ 1,200 ปี ในน้ำมีส่วนประกอบของซัลเฟอร์ สามารถเฝ้ามองแหล่งกำเนิดน้ำพุร้อนที่ผุดขึ้นได้จากศาลาต้นกำเนิดน้ำพุร้อนหลากหลายแห่งซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ชุ่มน้ำในเมืองน้ำพุร้อน

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
ที่ราบสูงคิริฟุริ

ที่ราบสูงคิริฟุริ

ที่ราบสูงซึ่งแผ่กว้างทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขานิกโก ในฤดูใบไม้ผลิมีดอกกุหลาบพันปี ในช่วงต้นฤดูร้อนยังมีดอกนิกโกคิสึเกะสีเหลืองเบ่งบานอย่างน่าชม

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS
น้ำตกคิริฟุริ

น้ำตกคิริฟุริ

น้ำตกสองชั้นสูง 75 เมตร กว้าง 15 เมตรซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในป่า ซึ่งที่มาชื่อของน้ำตกมาจากการเห็นฝอยน้ำที่กระทบหินผากระจายตัวเหมือนเมฆหมอกนั่นเอง

Available pass
NIKKO ALL AREA PASS

[เดือน 2 ปี 2016 ปัจจุบัน] ข้อมูลโดยโทบุเทตสึโด ข้อมูลที่ตีพิมพ์ไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา

เป็นเมืองออนเซ็นที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 300 ปี ท่ามกลางหุบเขาคินุกาวะมีโรงแรมต่างๆทั้งขนาดเล็กและใหญ่ รวมทั้งเรียวคังอยู่มากมาย นอกจากออนเซ็นแล้วท่านยังสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เช่น สวนสนุกสองแห่งและการขึ้นเรือล่องแม่น้ำ เป็นต้น

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

 • โทบุเวิลด์สแควร์1
 • โทบุเวิลด์สแควร์2
 • โทบุเวิลด์สแควร์3

โทบุเวิลด์สแควร์

สวนสนุกกลางแจ้งที่ย่อส่วนอาคารสถานที่ชื่อดังของโลกในขนาด 1 ต่อ 25 โดยทุ่มทุนสร้างกว่า 17,000,000,000 เยน ภายในสวนสนุกมีการจำลองสถานที่สำคัญ 45 สถานที่ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก และอาคารที่มีชื่อเสียงกว่า 102 สถานที่จาก 21 ประเทศทั่วโลก
เชิญชมอาคารของโลกที่สร้างขึ้นมาด้วยความประณีต

Available pass
THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
 • หมู่บ้านจำลองยุคเอโดะแห่งนิกโก1
 • หมู่บ้านจำลองยุคเอโดะแห่งนิกโก2
 • หมู่บ้านจำลองยุคเอโดะแห่งนิกโก3

หมู่บ้านจำลองยุคเอโดะแห่งนิกโก

เมื่อผ่านด่านเก็บเงินแล้วจะเข้าสู่เมืองเอโดะที่กว้างใหญ่สุดสายตา ขอแนะนำ "จุดแปลงกาย" ที่จะมีชุดในสมัยเอโดะให้เลือกแปลงกายเป็นคนเอโดะกว่า 12 แบบก่อนเดินชมเมืองได้อย่างเพลิดเพลิน โดยจะได้พบกับเด็กสาวและซามูไรภายในเมืองตลอดทางราวกับหลุดเข้าไปในสมัยเอโดะเลยทีเดียว

Available pass
THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
น้ำพุร้อนคินุตะ

น้ำพุร้อนคินุตะ

บ่อน้ำพุร้อนสำหรับแช่เท้า พร้อมด้วยน้ำพุร้อนสำหรับแช่มือ ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าของคินุกาวะออนเซ็น เพลิดเพลินไปกับการแช่น้ำพุร้อนแอลคาไลแบบเดียวกับเมืองน้ำพุร้อน ที่จะช่วยให้รู้สึกสบายตัว ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางได้เป็นอย่างดี
ยังมีการใช้ที่นี่เป็นจุดนัดพบหรือที่รอรถไฟโดยแช่น้ำพุร้อนได้ตามอัธยาศัย นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ติดต่อสื่อสารกันระหว่างนักท่องเที่ยวอีกด้วย

Available pass
THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
น้ำพุร้อนคินุโกะ

น้ำพุร้อนคินุโกะ

เป็นบ่อน้ำพุร้อนแช่เท้าในอาคารซึ่งตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะคุโรกาเนะบาชิ โดยสามารถแช่เท้าพลางฟังเสียงนกร้อง และเสียงไหลรินของแม่น้ำคินุกาวะได้อีกทั้งยังสามารถชมทิวทัศน์อันงดงามของหุบเขาคินุกาวะซึ่งอยู่ต่ำลงไป 30 เมตร
เพลิดเพลินไปกับน้ำพุร้อนแอลคาไลน์แบบเดียวกับเมืองน้ำพุร้อน ด้วยอุณหภูมิของน้ำที่ 42 องศา จะช่วยให้รู้สึกสบายกำลังดี ตัวอาคารมีการใช้ไม้หอมฮิโนกิซึ่งผลิตในจังหวัดโทจิกิ สามารถมาผ่อนคลายในบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นขนานแท้

Available pass
THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
โรงอาบน้ำบ่อหินคินุกาวะโคเอ็น

โรงอาบน้ำบ่อหินคินุกาวะโคเอ็น

โรงอาบน้ำพุร้อนสาธารณะเพียงหนึ่งเดียวในคินุกาวะออนเซ็นซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามมาตั้งแต่เปิดทำการในปี 1993
อ่างอาบน้ำท่ามกลางสวนแบบกลางแจ้ง โอบล้อมด้วยธรรมชาติอันกว้างใหญ่ของคินุกาวะ สามารถมองรอบเทือกเขาเคโจวได้ด้วยมุมมองแบบพาโนรามา 360 องศา และชื่นชมกับทิวทัศน์ต่าง ๆ ตลอดสี่ฤดูกาลได้อีกด้วย เป็นสถานที่ยอดนิยมที่ผู้คนมักมาเยือนหลายครั้ง

Available pass
THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
ล่องลำน้ำคินุกาวะ

ล่องลำน้ำคินุกาวะ

การล่องแม่น้ำที่สามารถเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติของหุบเขาคินุกาวะได้ จุดที่น่าสนใจคือรั้วหินผาสีขาวที่เกิดจากการรวมตัวกันของหินรูปทรงแปลกตาจำนวนมากจากหุบเขาคินุกาวะที่มีความสูงกว่า 100 เมตร ในช่วงฤดูร้อนจะเห็นความเขียวชอุ่ม ส่วนในฤดูหนาวจะเห็นใบไม้สีแดงตัดกับสีของหินดูสวยงาม อีกทั้งยังสามารถสัมผัสทิวทัศน์ของธรรมชาติที่แตกต่างจากมุมมองบนพื้นดินได้อีกด้วย
เพลิดเพลินไปกับการล่องในแม่น้ำรื่นรมย์ความยาวกว่า 6 กม.ในระยะเวลา 40 นาที ※เปิดทำการกลางเดือนเมษายน - ปลายเดือนพฤศจิกายน

Available pass
THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
รถกระเช้าคินุกาวะออนเซ็น

รถกระเช้าคินุกาวะออนเซ็น

เมื่อปีนขึ้นไปจากสถานีคินุกาวะออนเซ็นซังโรคุประมาณ 3 นาที 30 วินาทีขึ้นไปที่ความสูง 300 เมตรจากระดับน้ำทะเล จะพบกับดอกไม้ และธรรมชาติของฤดูกาลทั้งสี่ฤดู จากจุดนี้ยังเดินทางไปจุดชมวิวยอดเขามารุยามะซึ่งสามารถชมเทือกเขาทสึคุบะและเมืองคินุกาวะออนเซ็นได้
บนยอดเขาสามารถเดินดูลิงภูเขาซึ่งอาศัยอยู่ได้อย่างอิสระ นอกจากนี้ยังมีคอร์สเดินทางไกลและศาลเจ้าออนเซ็นอันเป็นสถานที่สักการะศาลเจ้าโทโยคาวะอินาริอีกด้วย

Available pass
THEME PARK & NIKKO CITY AREA PASS
หุบเขาริวโอ

หุบเขาริวโอ

หุบเขาลึกและแคบกว่า 3 กิโลเมตรที่ตั้งอยู่เกือบระหว่างกลางคาวาจิออนเซ็นกับคินุกาวะออนเซ็นเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงของคินุกาวะ หุบเขานี้เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้ทะเลเมื่อประมาณ 22 ล้านปีก่อน เมื่อวันเวลาผ่านไปจึงแตกสายออกเป็นแม่น้ำคินุกาวะและกลายเป็นหุบเขาอันงดงามในที่สุดและด้วยรูปร่างแปลกตาของหินผาที่เกิดจากการกัดเซาะตามธรรมชาติ หุบเขาจึงถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ โดยมีหุบเขาชิริว(มังกรม่วง), หุบเขาเซริว(มังกรฟ้า), หุบเขาฮาคุริว(มังกรขาว)ตามสี และชนิดของหินนั่นเอง เมื่อเดินไปตามเส้นทางที่ค้นหา จะพบกับภูมิทัศน์อันตระการตาที่สร้างจากหินผาและลำธาร

บ่อน้ำพุร้อนยูนิชิกาวะ

บ่อน้ำพุร้อนยูนิชิกาวะ

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถบัสจากสถานีคินุกาวะออนเซ็นซึ่งวิ่งผ่านหุบเขา พื่นที่ออนเซ็นซึ่งกล่าวกันว่าเคยเป็นที่อาศัยของนักรบในตระกูลไทระซึ่งหนีตายจากสนามรบที่ดันโนะอุระเมื่อ 800 ปีก่อน
ที่นี่มีอาหารป่าพื้นบ้านให้ได้ลิ้มลอง เช่น ปลาแม่น้ำ เห็ดต่างๆ นกป่า เป็นต้น สามารถมาสัมผัสน้ำพุร้อนลี้ลับที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติได้อย่างรื่นรมย์

หมู่บ้านเฮเกะ

หมู่บ้านเฮเกะ

สถานที่ซึ่งได้รับการบูรณะเพื่อสืบทอดความลับ และตำนานแห่งยูนิชิกาวะออนเซ็นไปสู่คนรุ่นหลัง ที่นี่ยังหลงเหลือรูปแบบวิถีชีวิตของคนจากตระกูลไทระอันเคยรุ่งเรืองในเกียวโต ก่อนจะพ่ายแพ้สงครามกับตระกูลมินาโมโตะจนต้องหนีจากการไล่ล่าและมาซ่อนตัวอยู่แถบแม่น้ำยูนิชิกาวะอันลึกลับแห่งนี้

[เดือน 2 ปี 2016 ปัจจุบัน] ข้อมูลโดยโทบุเทตสึโด ข้อมูลที่ตีพิมพ์ไว้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา

 การซื้อบัตรรถไฟราคาประหยัดของรถไฟสายโทบุ
facebook
Lonely Planet
TOBU FREE Wi-Fi
TOBU TOP TOURS
TOKYO SKYTREE
TOKYO Solamachi