TOBU RAILWAY CO., LTD.

ประกาศ

รถด่วนพิเศษรุ่นใหม่ “ลิเบอร์ตี้” ก็มา ! ปรับปรุงเวลาเดินรถวันที่ 21 เมษายน 2017

วันที่ปรับปรุงข้อมูล:วันที่ 18 เมษายน 2017

ในวันที่ 21 เมษายน 2017 รถไฟโทบุดำเนินการปรับปรุงเวลาเดินรถสายโทบุสกายทรีไลน์ , สายอิเซซากิ , สายนิกโก , สายโทบุเออแบนไลน์ ฯลฯ นอกจากขบวนรถด่วนพิเศษสายนิกโก “สเปเซีย” และรถด่วนพิเศษสายอิเซซากิ “เรียวโม” ที่วิ่งอยู่แล้วได้เริ่มนำขบวนรถไฟด่วนพิเศษรุ่นใหม่ “ลิเบอร์ตี้” ในรอบ 26 ปีมาให้บริการอีกด้วย ความสะดวกสบายในการใช้บริการรถด่วนพิเศษจะสะดวกยิ่งขึ้นซึ่งสามารถใช้เพื่อการท่องเที่ยวหรือเดินทางไปทำงานได้กว้างขวางขึ้น

รายการปรับปรุงเวลาเดินรถวันที่ 21 เมษายน 2017

 1. นำรถด่วนพิเศษรุ่นใหม่ลิเบอร์ตี้เข้ามาใช้ในระบบ
 2. รายละเอียดหลัก การปรับปรุงเวลาเดินรถอื่นๆ

นำรถด่วนพิเศษรุ่นใหม่ลิเบอร์ตี้เข้ามาใช้ในระบบ

ลักษณะพิเศษของการนำรถด่วนพิเศษรุ่นใหม่ลิเบอร์ตี้เข้ามาใช้ในระบบ

ลักษณะพิเศษ 1
สะดวกมากยิ่งขึ้น ! กำหนดขบวนรถแบบ 6 โบกี้ให้เป็นแบบที่สามารถแยก / เชื่อมต่อได้ทีละ 3 โบกี้
ลักษณะพิเศษ 2
สามารถเดินทางไปถึงซิโมะอิมะอิชิหรือสถานีระหว่างทางโดยไม่ต้องเปลี่ยนรถ
ลักษณะพิเศษ 3
เดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น ! เพิ่มรถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งจากตัวเมือง – นิกโก / คินึกะวะ
เป็น วันธรรมดา 5 ขบวน / วันเสาร์และวันหยุด 9 ขบวน
ลักษณะพิเศษ 4
เดินทางไปไอสึก็สะดวกยิ่งขึ้น ! ต่อรถไฟยะกัน / รถไฟไอสึ
โดยเพิ่มรถไฟด่วนพิเศษสายตรงที่วิ่งระหว่างอาซากุสะ – ไอสึทะจิมะอีก 8 ขบวน
ลักษณะพิเศษ 5
เดินทางไปทำงานแสนสะดวก ! เพิ่มรถด่วนพิเศษที่วิ่งระหว่างอาซากุสะ – คาสุคาเบะ , สายโทบุเออแบนไลน์
ในช่วงเวลาเดินทางไปทำงานเช้า・เย็น
ส่วนรถไฟขาลงกำหนดรถไฟที่จอดสถานีเซนเก็นไดขึ้นมาใหม่

รายละเอียดหลักตัวรถไฟ

รายละเอียดหลักตัวรถไฟ
ระบบการดำเนินการ
1 ขบวนรถประกอบไปด้วย 3 โบกี้ที่สามารถ “เชื่อมต่อ / แยกส่วน” เพื่อใช้งานแบบซีมเลสตามแต่ละวัตถุประสงค์ได้
อีโคโลจี
ตัวรถมีน้ำหนักเบาลงและใช้หลอดไฟแบบ LED ทั้งไฟหน้ารถและไฟในห้องโดยสารเพื่อประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นช่วยให้ลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม
ฟาซิลิตี้
เพียบพร้อมไฟด้วยความสะดวกสบายและอุ่นใจไม่ว่าจะเป็นบริการ Wi-Fi ภายในตัวรถและจัดเตรียมพื้นที่สำหรับรถเข็น / ห้องน้ำที่รองรับรถเข็น ฯลฯ
ดีไซน์
บนสีพื้นของตัวรถที่เป็นสี “แชมเปญเบจ” ที่ดูราวกับการไหลเวียนของเวลาที่กว้างใหญ่และมั่งคั่งเสริมข้างตัวรถด้วยสี
“ฟอร์เรสท์กรีน” แสดงออกถึงความเป็นรถด่วนและธรรมชาติที่อุดมไปด้วยความเขียวขจีของเส้นทางการเดินรถตลอดสาย

รถไฟที่จะสร้างขึ้นมาใหม่

 • ลิเบอร์ตี้เคกน : อาซาคุสะ – โทบุนิกโก (บางขบวนซินโทชิกิ)
 • ลิเบอร์ตี้ไอสึ : อาซากุสะ – ไอสึทะจิมะ
 • ลิเบอร์ตี้คินุ : ซินฟุจิวะระ → อาซากุสะ
 • ลิเบอร์ตี้เรียวโม : อาซากุสะ →ทาเทบายาชิ
 • สกายทรีไลเนอร์ : → อาซากุสะ – คะสุคะเบะ
 • เออแบนไลเนอร์ : อาซากุสะ → โอมิยะ・โนะดะซิ / โอมิยะ → อึงกะ

สถานีที่รถด่วนพิเศษลิเบอร์ตี้จะจอด

ริวาต เคะงอน・ริวาต คิน・ริวาต ไอสุ

ริวาต เคะงอน・ริวาต คิน・ริวาต ไอสุ

ริวาต เคะงอน・ริวาต เรียวโม

ริวาต เคะงอน・ริวาต เรียวโม

สกายทรีไลเนอร์

สกายทรีไลเนอร์

เออร์เบินพาร์คไลเนอร์

เออร์เบินพาร์คไลเนอร์

กลับไปยังด้านบน

ยกเลิกการเดินรถตามฤดูกาลและเปลี่ยนไปเป็นรอบการเดินรถวันธรรมดา / วันเสาร์และวันหยุด

ในส่วนของวันเดินรถไฟด่วนพิเศษไปทางฝั่งนิกโก / คินึกะวะ จะทำการยกเลิกกำหนดการเดินรถตามฤดูกาล (ไฮซีซัน / โลซีซัน) แล้วกำหนดตารางเวลาเดินรถวันธรรมดา / วันเสาร์และวันหยุดขึ้นมาใหม่เพื่อให้ท่านลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้น

รถด่วนพิเศษบางขบวนจอดที่สถานีอิทะคุระโทโยไดมะเอะ

ตารางเวลาเดินรถไฟในปัจจุบัน เฉพาะ “เคกนหมายเลข 1” (ออกจากอาซากุสะ 7:30 / ถึงอิทะคุระโทโยไดมะเอะ 8:26) เท่านั้นที่จอดสถานีอิทะคุระโทโยไดมะเอะ ดังนั้นจะเพิ่มรอบเวลาที่รถไฟจะจอดสถานีดังกล่าวและกำหนดรถไฟด่วนพิเศษที่วิ่งสายขึ้นไปยังตัวเมืองในช่วงเวลาเย็นขึ้นมาใหม่เพื่อให้ท่านลูกค้าที่เดินทางไปกลับเพื่อตีกอล์ฟสามารถใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • ลิเบอร์ตี้เคกนหมายเลข 1 (ออกจากอาซากุสะ 6:30 / ถึงอิทะคุระโทโยไดมะเอะ 7:26)
  *ขยับเวลาขึ้นอีก 1 ชั่วโมงจากขบวนรถไฟเดิมที่จอด
 • เคกนหมายเลข 36 (ออกจากอิทะคุระโทโยไดมะเอะ 16:19 / ถึงอาซากุสะ 17:15)
  *ขบวนรถไฟใหม่ที่จอด

รถด่วนพิเศษเรียวโมทุกขบวนจอดที่คุกิ

เปลี่ยนจากตารางเวลาเดินรถไฟเดิมที่รถไฟด่วนพิเศษบางขบวนที่วิ่งผ่านแต่ไม่จอดที่สถานีคุกิ ให้เป็นจอดที่สถานีคุกิ
ทุกขบวนเพื่อเพิ่มความสะดวกต่อท่านลูกค้าที่ใช้บริการรถไฟสายดังกล่าวเพื่อเดินทางไปทำงานในตัวเมือง

รถด่วนพิเศษทุกขบวนจอดที่สถานีโตเกียวสกายทรี

เปลี่ยนจากตารางเวลาเดินรถไฟเดิมที่รถไฟด่วนพิเศษบางขบวนที่วิ่งผ่านแต่ไม่จอดที่สถานีโตเกียวสกายทรีให้เป็นจอดที่
สถานีโตเกียวสกายทรีทุกขบวนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อสู่โตเกียวสกายทรีที่เปิดให้บริการครบรอบ 5 ปี

เพิ่มจำนวนรถสายตรงที่วิ่งระหว่างโทบุนิกโก – คินึกะวะออนเซ็น

เพิ่มจำนวนรถไฟสายตรงจากโทบุนิกโก → ซิโมะอิมะอิชิ → คินึกะวะออนเซ็น 2 ขบวนเพื่อให้เป็น 3 ขบวนต่อวัน และเพิ่มรถไฟสายตรงจากคินึกะวะออนเซ็น → ซิโมะอิมะอิชิ → โทบุนิกโก 6 ขบวนเพื่อให้เป็น 7 ขบวนต่อวัน
การเดินทางรอบบริเวณพื้นที่นิกโกจะสะดวกมากยิ่งขึ้น

กลับไปยังด้านบน

 การซื้อบัตรรถไฟราคาประหยัดของรถไฟสายโทบุ
facebook
Lonely Planet
TOBU FREE Wi-Fi
TOBU TOP TOURS
TOKYO SKYTREE
TOKYO Solamachi
Greater Tokyo Pass