เส้นทางไปอิเคะบุคุโระ
เส้นทางไป คาวาโกเอะ
เส้นทางไปอิเคะบุคุโระ

สนามบินนาริตะ

สนามบินนาริตะ
รถไฟสายเคเซ สกายแอคเซส
ประมาณ56นาที
นิปโปริ
รถไฟ JR สายยะมะโนะเตะ
ประมาณ13นาที
สถานีอิเคะบุคุโระ

สนามบินฮาเนดะ

สนามบินฮาเนดะ
รถไฟสาย เคคิว
ประมาณ19นาที
ชินากะวะ
รถไฟ JR สายยะมะโนะเตะ
ประมาณ28นาที
สถานีอิเคะบุคุโระ

จากอาซะกุสะ

สถานีรถไฟโทบุ อาซะกุสะ
รถไฟโตเกียว เมโทร สายกินซ่า
ประมาณ5นาที
สถานีอุเอะโนะ
รถไฟ JR สายยะมะโนะเตะ
ประมาณ16นาที
สถานีอิเคะบุคุโระ

จากชินจุกุ

สถานีชินจุกุ
รถไฟ JR สายยะมะโนะเตะ
ประมาณ9นาที
สถานีอิเคะบุคุโระ

จากสถานีอุเอโนะ

สถานีอุเอะโนะ
รถไฟ JR สายยะมะโนะเตะ
ประมาณ16นาที
สถานีอิเคะบุคุโระ
เส้นทางไป คาวาโกเอะ

จากอิเคะบุคุโระ

สถานีอิเคะบุคุโระ
รถไฟสายโทบุโทโจ
ประมาณ30นาที
สถานีคาวาโกเอะ

ข้อเสนอสุดพิเศษ

จากอิเคะบุคุโระเพียงแค่ 30นาที ก็ถึง คาวาโกเอะ ที่ได้ชื่อว่าเมืองเอโดะน้อย
มาสนุกกับการลองใส่ชุดกิโมโนและเดินชมเมืองเก่าย่านเก่าแก่ที่ถนนคุระซุกุริกันไหม ?
ขอแนะนำอาหารอร่อย ๆ พร้อมจุดท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเมืองคาวาโกเอะ ซึ่งเป็นเมืองที่ใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองโตเกียวภายในไม่เกิน 1 ที่ชั่วโมง ก็ไปท่องเที่ยวได้ง่าย ๆ แล้ว