AREA OVERVIEW

ดินแดนที่สัมผัสได้ถึงวัฒนธรรมโตเกียวล่าสุด ดินแดนที่สัมผัสได้ถึงบรรยากาศยุคเอโดะที่ไม่เปลี่ยนแปลง

อิเคะบุคุโระเป็นย่านดาวน์ทาวน์เช่นเดียวกับชินจูกุและชิบูย่า เต็มไปด้วยร้านอาหาร ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และห้างสรรพสินค้าที่เชื่อมตรงกับสถานี อาทิ ห้างสรรพสินค้าโทบุ นอกจากนี้ยังเพียบพร้อมด้วยสถานที่เพื่อการพักผ่อน เช่น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ท้องฟ้าจำลอง ฯลฯ ทำให้มีผู้คนหลากหลายช่วงอายุมาเยือน อีกทั้งมีคาวาโกเอะที่เจริญรุ่งเรืองในฐานะเมืองรอบปราสาทในยุคเอโดะจนถูกเรียกว่าเป็น “ลิตเติ้ลเอโดะ” สามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของเอโดะที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบัน พร้อมกับสามารถเพลิดเพลินกับการเดินรับประทา
นที่อิจิบังไกหรือคาชิยะโยโคโจได้
nikkko kinugawa-onsen map