คำถามที่พบบ่อย

เกี่ยวกับบัตรส่วนลด

What types of value tickets are available?

Convenient and good value tickets for Nikko and Kawagoe sightseeing, exclusively for foreign tourists Train and Bus set tickets with theme park admission included.For details please refer to the Ticket section.(https://www.tobu.co.jp/th/ticket/)

สามารถซื้อ NIKKO PASS all area , NIKKO PASS world heritage area ได้ตั้งแต่เมื่อไหร่? ซื้อในวันออกเดินทางเลยได้รึไม่?

การซื้อผ่านออนไลน์สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 90 ถึง 2 วันล่วงหน้าก่อนวันเริ่มใช้งานจริง (ในกรณีของการซื้อตั๋วรถไฟด่วนพิเศษในเวลาเดียวกันจะเป็น 3 วันล่วงหน้า) หลังจากที่ซื้อ หลังจากที่ทำการซื้อแล้วกรุณาไปรับตั๋วโดยสารที่โทบุทัวริสท์อินฟอร์เมชั่นอาซากุสะที่สถานีอาซากุสะ ในกรณีที่ซื้อโดยตรงสามารถซื้อได้1 เดือนล่วงหน้าจนถึงวันใช้งานจริง

สามารถซื้อ NIKKO PASS all area , NIKKO PASS world heritage area ได้ที่ไหน?

สามารถซื้อตั๋ววอยเชอร์ได้ที่ตัวแทนบริษัททัวร์นอกประเทศญี่ปุ่นบางสาขา , ทราเวลเอเจนซี่บางสาขาภายนอกประเทศญี่ปุ่น , 「SKYLINER & KEISEI INFORMATION CENTER」ภายในสถานีแอร์พอร์ทเทอร์มินอล 2 , ตัวแทนร่วมบริษัททัวร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศญี่ปุ่นบางสาขา ในกรณีที่ซื้อโดยตรงสามารถซื้อได้ที่ โทบุทัวริสท์อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์อาซากุสะ , โทบุทัวริสท์อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์อิเกบุคุโระ , เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถามชั้น 1 สถานีโทบุฮาซากุสะ , โทบุท็อปทัวร์สาขาสถานีอิเคะบุคุโระ
*กรุณารับวอยเชอร์ได้ที่โทบุทัวริสท์อินฟอร์เมชั่นอาซากุสะ

สามารถซื้อ KAWAGOE DISCOUNT PASS , KAWAGOE DISCOUNT PASS Premiumได้ตั้งแต่เมื่อไหร่? ซื้อในวันออกเดินทางเลยได้รึไม่?

สามารถซื้อได้ตั้งแต่ 1 เดือนล่วงหน้าจนถึงวันเริ่มใช้งานจริง

สามารถซื้อ KAWAGOE DISCOUNT PASS , KAWAGOE DISCOUNT PASS Premium ได้ที่ไหน?

เคาน์เตอร์ติดต่อสอบถามสถานีอิเคะบุคุโระสายโทโจ , โทบุท็อปทัวร์สาขาสถานีอิเคะบุคุโระ , โทบุทัวริสท์อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์อิเคะบุคุโระ ไม่รอบรับการสำรองผ่านออนไลน์

มีส่วนลดแบบหมู่คณะของบัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรึไม่?

บัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่มีส่วนลดแบบหมู่คณะ และไม่มีส่วนลดแบบอื่นเช่นส่วนลดสำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ

มีบัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสำหรับเด็กรึไม่?

บัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่ละประเภทมีการกำหนดราคาสำหรับเด็ก

ใครก็สามารถซื้อบัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รึไม่?

ผู้ที่สามารถซื้อบัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นและชาวญี่ปุ่นที่ติดตามมาด้วยกัน กรุณาแสดงพาสปอร์ตเวลาซื้อ

สิ่งจำเป็นในการซื้อบัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอะไรบ้าง?

กรุณาแสดงพาสปอร์ตเวลาซื้อบัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หลังจากที่ซื้อบัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถขอคืนเงินค่าบัตรส่วนลดหรือตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ / ห้องโดยสารส่วนตัวได้รึไม่?

การขอคืนเงินค่าบัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถดำเนินการได้ที่จุดขายบัตร เฉพาะบัตรส่วนลดที่ยังไม่ใช้งานเช่น NIKKO PASS all area , NIKKO PASS world heritage area มีค่าธรรมเนียม200 เยน บัตรส่วนลด KAWAGOE DISCOUNT PASS , KAWAGOE DISCOUNT PASS Premium มีค่าธรรมเนียม 150 เยน ส่วนตั๋วโดยสารรถไฟด่วนพิเศษสามารถขอคืนเงินได้ก่อนเวลาออกรถโดยมีค่าธรรมเนียม 100 เยน ทว่าค่าธรรมเนียมของค่าห้องโดยสารส่วนตัวอยู่ที่ 410 เยน
*ทว่าในกรณีที่ซื้อผ่านบริษัททัวร์กรุณาสอบถามกับร้านที่ทำการซื้อ

สามารถเปลี่ยนตั๋วรถไฟด่วนพิเศษขากลับที่ซื้อพร้อมกันกับบัตรส่่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้รึไม่?

เฉพาะในกรณีที่ซื้อด้วยเงินสดเท่านั้นและก่อนการออกเดินทางจากสถานีดังต่อไปนี้สามารถเปลี่ยนรถไฟที่จะขึ้นได้ 1 ครั้งเท่านั้น ในกรณีที่ค่าเดินทางแตกต่างกันจะทำการคืนเงินหรือเพิ่มเงินตามมูลค่าความต่าง
*สถานีโทบุนิกโก้ , สถานีคินุกาวะ ออนเซ็น , สถานีชิโมะอิมะอิจิ , สถานีโทชิกิ , สถานีคิตะเซ็นจู , สถานีโตเกียวสกายทรี , สถานีอาซากุสะ

เกี่ยวกับการใช้บริการรถไฟ

รถไฟด่วนพิเศษสเปเซีย“คินุ”ไปจอดที่นิกโก้รึไม่?

รถไฟด่วนพิเศษสเปเซียที่วิ่งตรงไปนิกโก้คือรถหมายเลข“เคะงอน”ในกรณีที่ขึ้นรถไฟหมายเลข“คินุ”จำเป็นต้องเปลี่ยนรถไฟที่สถานีชิโมะอิมะอิจิ รถไฟด่วนพิเศษทุกขบวนมีรถไฟเชื่อมต่อจึงสามารถเปลี่ยนรถได้อย่างราบรื่นซึ่งออกรถและกลับเข้ามาจอดที่ชานชาลาเดียวกัน

PASMO คืออะไร?สามารถใช้ที่ไหนได้บ้าง?

PASMO เป็นบัตร IC ที่สะดวกซึ่งสามารถใช้กับรถไฟ / รถบัสทั่วประเทศ ที่เดินทางออกจากพื้นที่บริเวณเมืองหลวงは สามารถซื้อ / เติมเงินได้ที่เครื่องจำหน่ายอัตโนมัติ

เกี่ยวกับการแนะนำการท่องเที่ยว

สามารถใช้บริการจุดแนะนำการท่องเที่ยวได้ที่ไหนบ้าง?

สามารถตรวจสอบจุดแนะนำการท่องเที่ยวได้ที่นี่

เกี่ยวกับความต่างระหว่างรถไฟด่วนพิเศษและรถไฟธรรมดา

ในญี่ปุ่นไม่ว่าจะขึ้นรถไฟประเภทไหนก็ตามจำเป็นต้องมีตั๋วรถไฟเสมอ เนื่องจากรถไฟด่วนพิเศษของการรถไฟโทบุเป็นที่นั่งแบบสำรองทุกที่นั่งหากจะใช้บริการจำเป็นต้องมีตั๋วรถไฟด่วนพิเศษต่างหาก แต่หากใช้บริการรถไฟธรรมดาสามารถใช้แค่ตั๋วรถไฟอย่างเดียวก็ขึ้นได้แล้ว

อื่นๆ

Is free Wi-Fi available?

Free Wi-Fi is available at stations and establishments bearing the following mark. Please refer to the 「Tobu TOBU FREE Wi-Fi」 for details of use. TOBU FREE Wi-Fi