เส้นทางไปไอสึ

จากอาซะกุสะ

สถานีรถไฟโทบุ อาซะกุสะ
สายโทบุสกายทรี / โทบุคินุกะวะออนเซ็น
ประมาณ120 นาที (วิ่งตรง)
สถานีคินุกะวะออนเซ็น
โทบุคินุกะวะออนเซ็น /ไอสึคินุกะวะออนเซ็น
ประมาณ43 นาที
สถานีรถไฟไอสึโคเก็นโอเซะกุจิ
ไอสึเทะสึโด
ประมาณ20นาที
สถานีรถไฟไอสึทะจิมะ

ข้อเสนอสุดพิเศษ

หากใช้บริการรถไฟด่วนพิเศษสเปเชียจากอาซะกุสะไปนิกโก้ใช้เวลาประมาณ 110 นาที