การคืนเงินตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ

การคืนเงินตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ สามารถขอคืนได้ที่สถานีรถไฟสายโทบุหรือที่ตัวแทนการท่องเที่ยว

เกี่ยวกับการคืนเงิน

กรณีมีการยื่นขอคืนเงินไปยังสถานีรถไฟสายโทบุ หรือตัวแทนการท่องเที่ยวก่อนเวลาออกเดินทางของรถไฟ จะคืนเงินค่าตั๋วรถไฟด่วนพิเศษโดยจะมีค่าธรรมเนียม 100 เยน (ห้องส่วนตัวของ รถไฟด่วนพิเศษ สเปเซีย ที่เดินทางในสายโทบุ จะมีค่าธรรมเนียมแยกอีก 420 เยน)

เกี่ยวกับ "ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ" สำหรับรถไฟด่วนพิเศษที่ให้บริการระหว่าง เจอาร์ ชินจูกุ-โทบุนิกโก้ คินุกาวะ ออนเซ็น

กรณีมีการยื่นขอคืนเงินภายใน 2 วันก่อนวันเดินรถ จะมีค่าธรรมเนียม 340 เยน หากยื่นขอคืนเงินหลังจากนั้นจนถึงก่อนรถไฟออกจะคิดเป็น 30% ของค่าเดินทาง (เศษที่ไม่ถึง 10 เยนจะปัดลง) กรณีไม่ถึง 340 เยนจะคิดค่าธรรมเนียมเป็น 340 เยน

เกี่ยวกับ "ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษและตั๋วห้องส่วนตัว" สำหรับรถไฟด่วนพิเศษที่ให้บริการระหว่าง เจอาร์ ชินจูกุ-โทบุนิกโก้ คินุกาวะ ออนเซ็น

กรณีมีการยื่นขอคืนเงินภายใน 2 วันก่อนวันเดินรถ จะมีค่าธรรมเนียม 340 เยน หากยื่นขอคืนเงินหลังจากนั้นจนถึงก่อนรถไฟออกจะคิดเป็น 30% ของค่าเดินทาง (เศษที่ไม่ถึง 10 เยนจะปัดลง) กรณีไม่ถึง 340 เยนจะคิดค่าธรรมเนียมเป็น 340 เยน

เกี่ยวกับตั๋วรถไฟด่วนพิเศษที่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ที่สถานี

ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษที่ซื้อจากตัวแทนการท่องเที่ยว

หากนำตั๋วรถไฟด่วนพิเศษที่ได้รับ "ใบรับรองการคืนเงิน" มายังตัวแทนการท่องเที่ยวที่ซื้อตั๋วรถไฟด่วนพิเศษ ก็จะได้รับเงินคืนตามปกติ (มีค่าธรรมเนียมตามที่กำหนด)

ตั๋วรถไฟด่วนพิเศษที่เป็นเซ็ตกับแพลนการท่องเที่ยว (รายการที่ไม่มีจำนวนเงินที่ระบุ)

สามารถปรึกษากับตัวแทนการท่องเที่ยวเมื่อนำตั๋วรถไฟด่วนพิเศษที่ได้รับ "ใบรับรองการคืนเงิน" มายังตัวแทนการท่องเที่ยว (คำแนะนำแต่ละครั้ง อาจต่างกันเนื่องจากเงื่อนไขแต่ละครั้งต่างกัน)
*กรุณาติดต่อยื่นขอกับสถานีรถไฟสายโทบุและรับ "ใบรับรองการคืนเงิน" ก่อนเวลาออกเดินทางของรถไฟ

เกี่ยวกับตั๋วรถไฟด่วนพิเศษที่ซื้อ จองทางอินเตอร์เน็ต

กรณีก่อนเวลาออกเดินทางของรถไฟที่จองไว้ สามารถขอคืนเงินตั๋วรถไฟด่วนพิเศษได้จากเมนูในการซื้อ จองทางอินเตอร์เน็ต
ค่าตั๋วรถไฟด่วนพิเศษจะถูกโอนคืนไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ หลังจากหักค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิต 100 เยนต่อ 1 ที่นั่ง
หากกระบวนการคืนเงินเสร็จสมบูรณ์ จะมีอีเมลแจ้งให้ทราบ
กรณีรถไฟที่จองไว้ถูกยกเลิกเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ จะโอนคืนเงินไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ในรุ่งขึ้นเป็นต้นไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียม

เกี่ยวกับตั๋วรถไฟด่วนพิเศษที่ซื้อแบบไม่มีตั๋ว

กรณีก่อนเวลาออกเดินทางของรถไฟที่จองไว้ สามารถขอคืนเงินตั๋วรถไฟด่วนพิเศษได้จากเมนูบริการโทบุ เน็ตเซอร์วิสในมือถือ
ค่าตั๋วรถไฟด่วนพิเศษจะถูกโอนคืนบัตรเครดิตที่ทำการซื้อ หลังจากหักค่าธรรมเนียมจากบัตรเครดิต 100 เยนต่อ 1 ที่นั่ง
หากกระบวนการคืนเงินเสร็จสมบูรณ์ จะมีอีเมลแจ้งให้ทราบ
กรณีรถไฟที่จองไว้ถูกยกเลิกเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ จะโอนคืนเงินไปยังบัตรเครดิตที่ใช้ในรุ่งขึ้นเป็นต้นไปโดยไม่มีค่าธรรมเนียม ลูกค้าไม่จำเป็นต้องดำเนินการแต่อย่างใด