บัตรโดยสารแบบ " ฟุรัตโตะ เรียวโม โทบุ ฟรีพาส" มีอายุการใช้งาน 3 วัน ให้คุณได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในบริเวณเรียวโม

รถไฟ
รถบัส

จุดวางจำหน่าย

ราคาที่กำหนด ราคาจำหน่าย ผู้ใหญ่ ราคาจำหน่าย เด็กเล็ก
อาซะกุสะ~ทะเคะโนะสึกะ、โอมุระอิ~คะเมะโดะ、ไดชิมะเอะ、 ฮะสึอิชิ~คะมะงะยะ 2,440 1,250
ยะสึกะ~โคะชิงะยะ、โอมิยะ~โอวะดะ、ชิมิซุโคเอ็น~เอะโดะงะวะได 2,240 1,160
คิตะโกะชิงะยะ~อิชิโนะวะริ、มินะมิคุริฮะชิ、นะนะซะโต~ยะงิซะกิ、ฟุจิโนะชิจิมะ~นะนะโคได 2,090 1,070
คะซุกะเบะ~วะโดะ、ซุงิโทะทะคะโนะได、ซัตเตะ 1,970 1,010
คุกิ、วะชิมิยะ 1,830 950
ฮานะซะกิ~มินะมิฮานิว 1,690 870
ฮานิว 1,590 820
คะวะมะตะ 1,490 780
มะโกะเมะซะวะ~ฟุนะบะชิ 2,780 1,410

เขตที่สามารถใช้บริการ

บัตรรถไฟไม่ จำกัด
 • ตั๋วไปกลับ ระหว่างจาก สถานีต้นทาง~สถานีโมะรินจิมาเอะ
 • ระหว่างเขตที่เป็นฟรีพาส
 • ตั๋วไปกลับ ระหว่างจาก สถานีต้นทาง~สถานีโมะรินจิมาเอะ ※โมะรินจิมาเอะ~อิเซะซะกิ、โอตะ~อะคะงิ、ทะเทะบะยาชิ~คุซู、ทะเทะบะยาชิ~นิชิโคอิซุมิ、
ตั๋วโดยสารช่วงระหว่างเขตที่เป็นฟรีพาส
 • ระหว่างเขตที่เป็นฟรีพาส
 • บริเวณทะเทะบะยาชิ(ผู้ให้บริการเดินรถ:รถบัสนำเที่ยวสึคุจิคังโค)ทะเทะบะยาชิ・สายอิตะคุระ、สายทะตะระจูนไค
 • บริเวณซาโนะ(ผู้ให้บริการเดินรถ:รถบัสคันโต)รถบัสวิ่งวนในเมือง・ผู้ให้บริการเดินรถ:ซาโนะชิ รถบัสซาโนะเอทุกสาย
 • บริเวณอะชิกะงะ(ผู้ให้บริการเดินรถ:รถบัสอะชิกะงะชูโอคันโต、อะชิคกะงะแท็กซี่) รถบัสทุกสายของอะชิกะงะชิเซกะสึ
 • บริเวณโอตะ(ผู้ให้บริการเดินรถ:เมืองโอตะ)ทุกสายของโอตะ ชิตีไลน์เนอร์
 • บริเวณคิริว(ผู้ให้บริการเดินรถ: คิริวอะซาฮีบัส)รถบัสทุกสายโอริฮิเมะ
 • บริเวณอิเซะซะกิ(ผู้ให้บริการเดินรถ:เมืองอิเซะซะกิ)เมืองอิเซะซะกิ รถบัสคอมมิวนิตี้ทุกสาย(ให้บริการฟรี)

จุดวางจำหน่าย

สถานีอาซะกุสะ / ศูนย์ให้บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวที่อาซะกุสะ หรือ สามารถซื้อได้ที่ทุกสถานีของรถไฟสายโทบุตามระบุดังนี้

อาซะกุสะ~คะวะมะตะ、 ซุงิโททะคะโนะได~มินะมิคุริฮะชิ、โอมุระอิ~คะเมะโดะ、ฟุนะบะชิ~โอมิยะ
※ยกเว้นโอชิอะเกะ, ไดชิมะเอะ