ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับแจ้งทางโทรศัพท์ให้บริการหลายภาษา

เมื่อโทรเข้ามายังเบอร์เฉพาะ จะสามารถสนทนาพร้อมกัน3คนกับศูนย์บริการลูกค้ารถไฟโทบุโดยผ่านโอเปอเรเตอร์หลายภาษา เชิญติดต่อสอบถามเกี่ยวกับของหาย, ข้อมูลการท่องเที่ยวตามสายรถไฟ, ตารางเวลารถไฟหรือค่าโดยสาร

図

  • ภาษาที่รองรับ(*)
  • ภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน,ภาษาเกาหลี,ภาษาไทย

    050-5306-1102

    ภาษาสเปน,ภาษาโปรตุเกส,ภาษาเวียตนาม,และภาษาตากาล็อก

    050-5306-1103

  • เวลาทำการ
  • ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดบริการนักท่อเที่ยว

ในแต่ละสถานที่ตลอดระหว่างสายรถไฟโทบุจะให้บริการสนับสนุนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหรือจำหน่ายตั๋วรถไฟ , จัดหาแต่ละประเภท , ให้ข้อมูลการท่องเที่ยว ฯลฯ สามารถเข้ามาใช้บริการได้ตามอัธยาศัย

ดูรายละเอียด