ขอแนะนำบริการล่ามไกด์ผู้มากด้วยประสบการณ์และความสามารถในการแนะนำจุดเด่นของเมืองนิกโกแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ สามารถดูประวัติข้อมูลของไกด์และส่งอีเมล์ถึงไกด์โดยตรงสำหรับการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มาท่องเที่ยวและทำความรู้จักกับเมืองนิกโก เมืองที่มีเสน่ห์จนเป็นสถานที่พักร้อนของคนต่างชาติในสมัยก่อนและยังเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และตำนานเก่าแก่

ประกาศเเจ้งวันเปิดทำการใหม่

ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อาซาคุสะ เเละ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวโทบุ อิเคะบุคุโระ จะกลับมาเปิดให้บริการหลังจากได้ปิดทำการชั่วคราวเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาในช่วงที่ผ่านมา โดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการดังต่อไปนี้

วันเริ่มเปิดทำการ : 23 กรกฎาคม 2563
เวลาทำการ :
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อาซาคุสะ 8:30 - 16:30
ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโทบุ อิเคะบุคุโระ 8:00 - 16:00

ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เเละขอบคุณสำหรับความเข้าใจเป็นอย่างดีจากทุกท่าน

ENGLISH
简体中文
 • Mr.
  Eiji Maruta
 • Ms.
  Emiko Murayama
 • Ms.
  Hitomi Kadoyama
 • Ms.
  Kaori Watanabe
  渡边 香里
 • Ms.
  Mutsumi Honma
 • Ms.
  Nobuko Uzuka
 • Ms.
  Sachiko Kikuchi
 • Mr.
  Takashi Ugai
 • Ms.
  Yumi Aoyama
 • 山西 直美
Note
 • The guide fee above includes all taxes.
 • Miscellaneous expenses such as transportation fees for the guide on that day, entrance and admission fees to facilities, meal allowance, and extension fees due to heavy trafic, etc. are not included in the guide fee.
注意事项
 • 上述导游费用全部都是含税价。
 • 当天产生的导游的交通费、设施入场费、参拜费、餐饮费、以及因交通堵塞等导致服务时间延长而产生的延时费等各种开支不包含在导游费用当中。

เกณฑ์การคิดค่าบริการ

ขอแนะนำตัวอย่างเส้นทางการท่องเที่ยวพร้อมเวลาคร่าว ๆ ที่ใช้การท่องเที่ยวบริเวณนิกโก สามารถสอบถามค่าบริการของไกด์เพื่อใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้

 • 1.คอร์สชื่นชมกับเส้นทางมรดกโลก「วัดและศาลเจ้าในนิกโก」

  ระยะเวลาที่ใช้
  5 hours

  รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว

  ออกเดินทางจากสถานีโทบุนิกโก⇒สะพานชินเคียว⇒วัดรินโนจิ⇒ศาลเจ้านิกโกโทโชงู⇒ศาลเจ้าฟุตะระซัง⇒รินโนจิไทยูอิน⇒สถานีโทบุนิกโก

 • 2.คอร์สสำหรับคนรักการถ่ายภาพที่นิกโก

  ระยะเวลาที่ใช้
  4.5 hours

  รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว

  สถานีโทบุนิกโก⇒สะพานชินเคียว⇒ศาลเจ้านิกโกโทโชงู⇒สวนทาโมะซาวะโกะโยเท⇒โรงแรมนิกโกคะนะยะ⇒สถานีโทบุนิกโก

 • 3. เส้นทางท่องเที่ยว โอคุนิกโก

  ระยะเวลาที่ใช้
  5 hours

  รายละเอียดเส้นทางท่องเที่ยว

  สถานีโทบุนิกโก⇒กระเช้าโรปเวย์อะเกะจิไดราโรปเวย์⇒น้ำตกเคะกน⇒ทะเลสาบชูเซ็นจิ⇒สวนที่ระลึกบ้านพักตากอากาศของสถานทูตอังกฤษ⇒สถานีโทบุนิกโก

ข้อควรระวัง
 • เวลาที่ระบุข้างต้นนั้น เป็นเวลาประมาณการสำหรับการเดินทางในช่วงปกติ เวลาอาจแตกต่างไปจากที่ระบุได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง
 • ไม่จำเป็นต้องเดินทางตามเส้นทางตัวอย่างข้างต้น ลูกค้าสามารถจัดเส้นทางท่องเที่ยวตามที่ต้องการได้

วิธีการสมัครใช้บริการ

กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสมัครใช้บริการล่ามไกด์และส่งไปยังอีเมลของ「หน่วยบริการนักท่องเที่ยวนิกโก (Concierge) 」(nikko-concierge@tobu.co.jp)
เพื่อจองล่ามไกด์เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยวของนิกโก จะแนะนำล่ามล่ามไกด์ให้ตรงตามความต้องการของคุณ
แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ
 1. วันและเวลาที่ต้องการใช้บริการล่ามไกด์
 2. สถานที่ที่ต้องการไปเที่ยวชม
 3. ชื่อผู้ใช้บริการ
 4. สัญชาติ
 5. จำนวนคน ชื่อนามสกุล-ผู้ใหญ่ [อายุ 12 ปีขึ้นไป] ชื่อนามสกุล-เด็ก [3 ขวบ~11 ขวบ]、ชื่อนามสกุล-เด็กทารก [0 ขวบ~2 ขวบ]
 6. เพศ(เพศชาย คน, เพศหญิง คน)
 7. อีเมล์ที่ติดต่อได้
 8. หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 9. ภาษาที่ต้องการใช้บริการ
 10. ระบุรายละเอียดของล่ามไกด์ที่ต้องการ(ถ้ามี เช่น ชื่อและเพศ เป็นต้น)
  กรุณาระบุรายละเอียดของเจ้าหน้าที่ล่ามไกด์ที่ต้องการ เช่น ชื่อและเพศ เป็นต้น
  ※ทั้งนี้อาจไม่สามารถดำเนินตามความต้องการได้
 11. หากมีความประสงค์อื่น ๆ เพิ่มเติม กรุณาระบุด้วย
ข้อควรระวัง
 • กรุณาสมัครล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันที่ประสงค์ใช้บริการ
 • ในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากอาจไม่สามารถจัดหาล่ามไกด์ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้
 • เมื่อได้แนะนำล่ามไกด์แก่ลูกค้าแล้ว ให้ถือว่าการแนะนำล่ามไกด์นั้นเป็นอันสิ้นสุด ทางล่ามไกด์จะติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ
 • หลังจากนั้นธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นถือเป็นสัญญาการทำงานระหว่างล่ามไกด์และลูกค้าโดยตรง บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ ต่อการให้บริการของล่ามไกด์
 • หากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ・สงคราม・การจราจลหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจนทำให้วันเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิก กรณีที่มีค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกการขอใช้บริการนั้น กรุณาติดต่อปรึกษากับล่ามไกด์โดยตรง บริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ
 • ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ส่งมานั้น จะเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อระหว่างลูกค้า หน่วยบริการนักท่องเที่ยวนิกโก (Concierge) รวมถึงล่ามไกด์ โดยนำข้อมูลไปใช้เท่าที่จำเป็นในการจัดหาล่ามไกด์ให้ได้ตามความต้องการเท่านั้น