ข้อมูลรถบัส -สถานีคินุกะวะออนเซ็น-

พื้นที่ให้บริการและระยะเวลา

สถานีคินุกะวะออนเซ็น

ประมาณ 5 นาที

ประมาณ 5 นาที

โทบุเวิลด์สแควร์

สถานีโคะซะโงะเอะ

คุริบะระ อิริงุจิ

ประมาณ 20 นาที

ประมาณ 5 นาที

หมู่บ้านนิกโกเอโดะ

วิธีใช้บริการ

กรุณาแสดงบัตรรถไฟราคาประหยัด (Discount Pass) ส่วนบันทึกวันเวลาให้พนักงานขับรถบัสตรวจสอบขณะที่ขึ้น/ลงรถบัส

แนะนำการเดินทาง

Bus stop map
Nikko Edomura (EDO WONDERLAND) Line (For Tobu World Square and Nikko Edomura)

ข้อควรระวังในการใช้บริการรถบัส

  • เราตั้งใจให้บริการด้วยความระมัดระวังในความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยในบางครั้งอาจจะมีการหยุดรถกระทันหัน จึงขอให้ท่านผู้โดยสารที่ยืนภายในรถจับยึดราว/ห่วงจับให้แน่นทุกครั้ง
  • สำหรับการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถ ขอให้นำสัตว์เลี้ยงใส่ไว้ในกรงที่เคลื่อนย้ายสะดวกเพื่อมิให้เป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น (ไม่มีค่าโดยสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด)
  • ขอความร่วมมือในการงดใช้โทรศัพท์ภายในรถบัส เนื่องจากอาจเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นได้
  • ขณะโดยสารรถบัส กรุณาปิดเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ สำหรับผู้โดยสารที่อยู่ใกล้กับที่นั่งพิเศษ(สำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ) กรุณาปิดเครื่องโทรศัพท์ และขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการสนทนาโทรศัพท์ภายในรถบัส
  • โปรดรับทราบว่าสภาพจราจรหรือสภาพอากาศเช่นปริมาณหิมะ อาจจะส่งผลกระทบทำให้การเดินทางล่าช้ากว่ากำหนด