ข้อมูลรถบัส -สถานีโทบุ นิกโก-

พื้นที่ให้บริการและระยะเวลา

โอซาสะ โบะคุโจ (งดให้บริการในฤดูหนาว)

ที่ราบสูงคิริฟุริโกเง็ง(ฤดูหนาวมีน้ำตกคิริฟุริ)

น้ำตกคิริฟุริโนะทะกิ

นิกโกคิริฟุริสเก็ตเซ็นเตอร์(เฉพาะฤดูหนาว)

สถานีโทบุนิกโก

ชินเคียว

โอะโมะเตะซันโดะ

นิชิซันโดะ

ไทยูอิน ・ฟุตะอะระซังจินจะมะเอะ

นิชิซันโดะ

ชินเคียว

รถบัสวิ่งรอบมรดกโลก

เร็นเงะอิชิ

ยาชิโอะ โนะ ยุ

โอคุโฮโซโอะ

อะเกะชิไดระ

กระเช้าลอยฟ้า

ชูเซ็นจิโกะออนเซ็น

ฟุตะอะระซังจินจะมะเอะ

ทะเลสาบชูเซ็นจิโกะ, น้ำตกเคะกนโนะทะกิ (ใช้เวลาเดิน 5 นาทีจากป้ายรถ)

ริวซุโนะทะกิ

ทาจิกิคันนงมาเอะ (ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา)

ซัมบงมัตสึ

ฮันเก็ทสึซัน (ให้บริการเฉพาะช่วงเวลา)

ซัมบงมัตสึ

ยุโมะโตะออนเซ็น

NIKKO ALL AREA PASS
NIKKO CITY AREA PASS

วิธีใช้บริการ

กรุณาแสดงบัตรรถไฟราคาประหยัด (Discount Pass) ส่วนที่บันทึกวันเวลาให้พนักงานขับรถบัสตรวจสอบขณะที่ขึ้น/ลงรถบัส

แนะนำการเดินทาง

Bus stop map
Bus Stop 2A / 2B / 2C

2A / 2B / 2Cจุดรอขึ้นบัส

Bus Stop 2D

2Dจุดรอขึ้นรถบัส

ข้อควรระวังในการใช้บริการรถบัส

  • เราตั้งใจให้บริการด้วยความระมัดระวังในความปลอดภัยอย่างดีที่สุด แต่ด้วยเหตุสุดวิสัยในบางครั้งอาจจะมีการหยุดรถกระทันหัน จึงขอให้ท่านผู้โดยสารที่ยืนภายในรถจับยึดราว/ห่วงจับให้แน่นทุกครั้ง
  • สำหรับการนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถ ขอให้นำสัตว์เลี้ยงใส่ไว้ในกรงที่เคลื่อนย้ายสะดวกเพื่อมิให้เป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น (ไม่มีค่าโดยสารเพิ่มเติมแต่อย่างใด)
  • ขอความร่วมมือในการงดใช้โทรศัพท์ภายในรถบัส เนื่องจากอาจเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นได้
  • ขณะโดยสารรถบัส กรุณาปิดเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ สำหรับผู้โดยสารที่อยู่ใกล้กับที่นั่งพิเศษ(สำหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ) กรุณาปิดเครื่องโทรศัพท์ และขอความกรุณาหลีกเลี่ยงการสนทนาโทรศัพท์ภายในรถบัส
  • โปรดรับทราบว่าสภาพจราจรหรือสภาพอากาศเช่นปริมาณหิมะ อาจจะส่งผลกระทบทำให้การเดินทางล่าช้ากว่ากำหนด