ประกาศ

แจ้งหยุดให้บริการบนเว็บไซต์ของโทบุท็อปทัวร์ชั่วคราว

Updated: 2019.01.09

เนื่องจากจะมีการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของโทบุท็อปทัวร์ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถใช้บริการซื้อบัตรส่วนลดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ “NIKKO PASS all area” “NIKKO PASS world heritage area” และจองที่พักออนไลน์บนเว็บไซต์ของโทบุท็อปทัวร์ได้ทั้งหมดในช่วงวันและเวลาดังต่อไปนี้ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ช่วงเวลาการปรับปรุงเว็บไซต์โทบุท็อปทัวร์
วันที่ 10 มกราคม 2019 เวลา 12.00 น. - 14:00 น.