ข่าวกิจกรรม

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในภูมิภาคคันโตสำหรับช่วงฤดูใบไม้ผลิ:วัดคาวาโกเอะไดชิคิตะอิน

  • บริเวณอิเคะบุคุโระ / คาวาโกเอะ

"วัดคาวาโกเอะไดชิคิตะอิน" ตั้งอยู่ที่เมืองคาวาโกเอะจังหวัดไซตามะ เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง และเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลของใบไม้ผลิที่นี่ก็ยังเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามที่เป็นที่นิยมของคนท้องถิ่น สำหรับข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองคาวาโกเอะในช่วงฤดูใบไม้ผลิตสามารถตรวจสอบได้จาก URL ต่อไปนี้ สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนท่องเที่ยวในอนาคตได้!