ข่าวกิจกรรม

มาลองนั่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำ SL ไทจุสร้างความพิเศษให้กับทริปท่องเที่ยวบริเวณนิกโก・คินุกาวะกันไหม?

  • บริเวณ นิกโก / คินุกะวะออนเซ็น / ไอสึ

รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ SL ไทจุซึ่งวิ่งระหว่างสถานีชิโมะอิมะอิจิเมืองนิกโกกับสถานีคินุกาวะออนเซ็น ที่ปัจจุบันนี้ญี่ปุ่นเองมีจุดท่องเที่ยวที่ให้ลองประสบการณ์ในการนั่งรถไฟหัวรถจักรไอน้ำมีค่อนข้างน้อย ดังนั้นหากมีโอกาสมาลองนั่งรถไฟ SL ไทจุไปพร้อมกับเพลิดเพลินทิวทัศน์ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่กันไหม? สำหรับข้อมูลรถไฟ SL ไทจุสามารถเช็คได้จาก URL ต่อไปนี้