ข่าวกิจกรรม

มาสัมผัสกับบรรยากาศยุคเอโดะที่ หมู่บ้านคุระโนะมาจิ เมืองโทจิงิ จังหวัดโทจิงิกันไหม!

  • จุดหมายปลายทางอื่น ๆ

「หมู่บ้านคุระโนะมาจิ」ตั้งอยู่ที่เมืองโทจิงิ จังหวัดโทจิงิ เป็นหมู่บ้านที่ยังคงหลงเหลือสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเมืองในยุคเอโดะอยู่มากมาย ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง ภายในหมู่บ้านคุระโนะมาจิ ด้วยความที่มีแม่น้ำอุซุมะกาวะไหลผ่าน ทำให้มีบริการล่องเรือเพื่อท่องเที่ยวชมทิวทัศน์รอบเมืองได้ด้วย นอกจากนั้นเมืองนี้ยังถือว่าบรรยากาศเข้ากันได้ดีกับชุดกิโมโน จึงขอแนะนำให้ลองเช่าชุดกิโมโนแล้วมาเดินเล่นชมบรรยากาศของเมืองเก่านี้กัน สำหรับการเดินทางนั้นสามารถใช้บัตรโดยสารราคาประหยัด Nikko Discount Ticket ขึ้นรถไฟสายโทบุนิกโกและลงสถานีที่ใกล้ที่สุดคือที่ "สถานีโทจิงิ" สำหรับรายละเอียดบัตรฯ Nikko Discount Ticket สามารถตรวจสอบได้จาก URL ต่อไปนี้

สถานที่และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง